Identitatea de cetățean – temelia unității naționale