Societatea civilă pentru o țară unită, prosperă și rezilientă